Mobiele telefonie kan de economie in ontwikkelingslanden vooruit helpen. Vodafone en SOS Kinderdorpen werken er samen aan.

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Vodafone Netherlands Foundation, ‘World of Difference’ programma & SOS Kinderdorpen

Wat is het probleem?
- De donateurs van SOS Kinderdorpen zijn te weinig betrokken bij de impact van hun gift ‘in het veld’.
- In Afrika is een ware ‘telefooneconomie’ aan het ontstaan. Deze nieuwe technologie verandert de sociale realiteit van de samenleving en creëert nieuwe arbeidsmogelijkheden en kansen voor SOS Kinderdorpen. Hoe gaat SOS Kinderdorpen deze kansen en mogelijkheden pakken?

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
Het eerste doel van dit partnership is het onderzoeken en implementeren van de mogelijkheden voor genereren van lokale inkomsten en het stimuleren van werkgelegenheid voor de SOS Kinderdorpen en gezinsversterkende programma’s in Afrika, middels mobiele technologie.

Het tweede doel van dit partnership is het ontwikkelen en implementeren van een strategie, waardoor de donateurs en alle betrokkenen van SOS Kinderdorpen dichter bij de resultaten in het veld komen te staan. Hiermee creëer je helderheid en transparantie, waarmee meer donateurs en fondsen geworven kunnen worden.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen?
SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan 60 jaar in voor een liefdevolle gezinssituaties voor kinderen in nood, helpt hen hun eigen toekomst vorm te geven en ondersteunt de ontwikkeling van hun gemeenschap. Ieder kind hoort op te groeien in een gezin waar het wordt omringd met liefde respect en veiligheid.

De Vodafone Foundation is een stichting die zich richt op ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten. Ieder jaar sluit de Vodafone Foundation in Nederland een aantal partnerships met Nederlandse maatschappelijke organisaties.

Komend jaar focust de Foundation zich op projecten waarbij mobiele technologie een oplossing kan bieden voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Er zijn twee programma’s: Mobiles for Good en Make a difference.

Het ‘Make a difference’ programma van de Vodafone Foundation betrekt medewerkers en anderen bij maatschappelijke projecten en inspireert hen om een verschil te maken. ‘World of Difference’ geeft ieder jaar vijf mensen de kans om zich een jaar lang in te zetten voor een goed doel. De link tussen de twee partners is mobiele technologie en dit inzetten voor de ontwikkeling van de maatschappij! Vodafone is de expert op het gebied van mobiele technologie, dat een oplossing kan bieden voor een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken van SOS Kinderdorpen in Afrika.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Vodafone wil met de projecten van de Vodafone Foundation stimuleren dat mobiele communicatie technologie bijdraagt aan het leveren van innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo kan mobiele technologie mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen.Middels het partnership met SOS Kinderdorpen geeft de Vodafone Foundation invulling aan dit doel.

Het gehele MVO beleid van Vodafone Nederland draagt tevens bij aan de verwachtingen die klanten, betrokkenen en overheden hebben ten aanzien van een multinational. Dit levert vertrouwen op en onderscheid Vodafone van andere telecom aanbieders wereldwijd.

SOS Kinderdorpen steunt kinderen en hun directe omgeving op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid. Door het partnership krijgt SOS de kans om een belangrijk project te starten, waar vanuit SOS geen budget voor is, maar dat hun resultaten zal optimaliseren.

Met als uiteindelijke doel meer kinderen te helpen, wereldwijd. Hierbij is het meegaan met actuele innovatie in de landen waar SOS opereert erg belangrijk. Mobiele technologie brengt heel veel mogelijkheden in Afrika.

 

 

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
De Vodafone Foundation in Nederland stelt voor één jaar één FTE beschikbaar aan SOS Kinderdorpen. Het project zal in 2012 uitgevoerd worden.

Hopelijk zal in 2012/2013 de samenwerking tussen SOS Kinderdorpen de Vodafone Netherlands Foundation zich voortzetten.

Naar de campagne 11 Partners in 2011