DEN HAAG - De Nederlandsche Bank (DNB) wilde in het najaar van 2008 dat er een directe oplossing zou komen voor de portefeuille vol problematische Amerikaanse hypotheken van ING.

Dat gebeurde toen niet omdat het ministerie van Financiën voor een kapitaalinjectie ging. Na de steun van 10 miljard euro bleef daardoor het probleem van de risicovolle hypotheken bestaan.

Dat bleek maandag tijdens het verhoor van Rudi Kleijwegt, destijds bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op banken, voor de parlementaire enquêtecommissie. ''Wij hadden een voorkeur voor een chirurgische ingreep'', aldus Kleijwegt.

Reddingsboei

Uiteindelijk moest de Nederlandse Staat begin 2009 nog een keer ING een reddingsboei toewerpen. De overheid besloot de waarde van de problematische hypotheken voor 80 procent te garanderen.

Eerder bleek tijdens de verhoren dat ING begin 2008 had besloten de hypotheekportefeuille niet verder uit te breiden. Kleijwegt weet niet meer of DNB daar bij betrokken was.

Wel schetste hij dat de toezichthouder rond de zomer met ING sprak over de risico's die samenhingen met de portefeuille die fors in waarde daalde.