AMSTERDAM - Topman Gerrit Zalm van ABN Amro ziet niets in de uitgifte van euro-obligaties om de schuldencrisis te bestrijden. Volgens de voormalige minister van Financiën zijn eurobonds niet de oplossing voor de crisis. Dat liet Zalm vrijdag weten op de Dag van de Belegger.

''Ik zie niet hoe je de echte problemen kunt oplossen met eurobonds. Ik denk juist dat de problemen alleen maar versterken omdat ontspoorde lidstaten dan niet meer zo goed op hun financiën hoeven te letten.'' Zalm gaf aan meer te zien in een sterke Europese begrotingsautoriteit die toezicht gaat houden op de financiën van lidstaten.

Volgens Zalm is de crisis het gevolg van overheidsfinanciën die uit de hand zijn gelopen. ''Het is geen eurocrisis, maar een crisis van overheidsfinanciën in een aantal landen.''

Zalm vindt dat veel eerder en duidelijker had moeten worden opgetreden om de crisis aan te pakken. ''Als dat was gebeurd, hadden we er veel beter voor gestaan. We moeten nu zorgen dat dit serieus wordt aangepakt.

Het belangrijkste is dat op Europees niveau beslissingen worden genomen en dat een overbrugging wordt geregeld. Er is alleen onenigheid over hoe die overbrugging moet worden geregeld.''

Hij verwijt Duitsland en Frankrijk dat zij in het verleden een loopje hebben genomen met het Europese stabiliteitspact. Beide landen braken de begrotingsregels. ''Daarmee is een hele slechte precedent geschapen'', aldus Zalm.

Gevolgen

De oud-minister, onder wiens leiding de euro in Nederland werd ingevoerd, vreest dat de economische gevolgen van de crisis nog echt op stoom moeten komen. ''De vraag is alleen of het een milde of een diepe recessie gaat worden.''

Hij denkt echter niet dat de eurozone uit elkaar zal vallen. Volgens Zalm is dat veel te kostbaar en moeilijk.