DEN HAAG - De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde de toenmalige Fortis-groep in 2007 voor de beoogde overname van ABN Amro. De Nederlandse toezichthouder had grote twijfels of er wel voldoende inzicht was in de boeken van de bank.

Dit zei vrijdag Arnold Schilder, die als directeur bij DNB belast was met het toezicht op de banken, voor de parlementaire enquêtecommissie die de overheidsmaatregelen ten tijde van de kredietcrisis onderzoekt.

''Wij hebben een duidelijk en indringend signaal aan de groep afgegeven over onze twijfels'', aldus Schilder. Uiteindelijk is er maar een beperkt onderzoek naar de boeken gedaan. Bij Fortis vond men dat niet nodig, volgens Schilder. ''Misschien ook omdat sommige Fortis-mensen vroeger bij ABN Amro hadden gewerkt en dachten dat het wel goed zat.''

Vertild

Niet veel later kwam Fortis door de kredietcrisis in de problemen en bleek het Belgische concern zich te hebben vertild aan de overname.

De Europese Commissie eiste bij de overname dat er vanwege eerlijke concurrentie een onderdeel van ABN Amro zou worden afgestoten. In tegenstelling tot andere betrokkenen zag Schilder dat niet als een ingewikkelde operatie en zware last.

Volgens hem was het een van de zaken die geregeld moesten worden, maar was bijvoorbeeld het op elkaar afstemmen van de automatisering complexer.

Schilder sprak tijdens zijn verhoor over de spanningen die er af en toe waren met de Belgische toezichthouder, met name rond de toenemende zorgen in Nederland over de toestand van Fortis. De Belgen vond dat DNB zich te veel met hun zaken wilde bemoeien. Schilder sprak tegen dat de verhoudingen ''verzuurd'' raakten.

Fortis

Schilder hoorde op zaterdag 27 september 2008 over een plan van België en Luxemburg om een belang in bankverzekeraar Fortis te nemen, en dat Nederland dat wellicht ook kon doen. Die informatie heeft hij later die dag niet gedeeld met Nederlandse hoofdrolspelers als premier Jan Peter Balkenende en minister van Financiën Wouter Bos.

Op zondag in Brussel hoorde de Nederlandse delegatie vervolgens dat er gewerkt werd aan een oplossing via overheidsbelangen in Fortis, en overname door een andere bank niet haalbaar bleek. Dat bleek vrijdag bij het verhoor van Schilder bij de parlementaire enquêtecommissie.

Schilder benadrukte dat De Nederlandsche Bank geen uitgesproken voorkeur had voor een overname van de Nederlandse Fortis-delen door een bank uit eigen land. Bekend is dat onder meer gesproken is over opties als ING en Rabobank. ''We zitten daar niet om voorkeuren te hebben'', aldus Schilder. Van een blokkade van een buitenlandse overname was volgens hem geen sprake.