AMSTERDAM - Ruim veertig procent van de ondernemers laat fiscaal voordeel liggen bij de aanschaf van zaken voor hun bedrijf, omdat ze de regels onvoldoende kennen. Dat blijkt uit een rondgang langs het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Bijna de helft van de ondernemers heeft plannen om binnen een jaar te investeren in zogenaamde bedrijfsmiddelen. Bij deze bedrijfsaankopen, laat zo'n driekart van de ondernemers zich niet vooraf adviseren door hun boekhouder, accountant of belastingadviseur.

Een minderheid van 38 procent van de ondernemers is wel bewust bezig met het plannen van investeringen, waardoor ze optimaal profiteren van fiscale voordelen. 21 procent kent de regels wel, maar wil desondanks pas investeren als het op dat moment ook echt nodig is, bijvoorbeeld als een machine of auto het begeeft.