AMSTERDAM - De 'levende doden' binnen een organisatie belemmeren bedrijven in hun productiviteit. Bedrijfsverloskundige Guido Thys schreef er een boek over: Zombiebusiness. Drie vragen aan de auteur.

Waarom dit boek?
“Ik heb dertig jaar ervaring in management en ondernemerschap, vele honderden gesprekken gevoerd met managers en duizenden stukjes managementliteratuur gelezen. Steeds komen dezelfde problemen terug. Iedereen past symptoombestrijding toe, maar doet niets aan de kern. Dit boek komt voort uit mijn verontwaardiging over het feit dat iedereen de aanwezigheid van zombies voor lief neemt, terwijl ze niet normaal zijn, net zomin als een ochtendspits normaal is.”

Wat bedoel je precies met levende doden?
“Daarmee bedoel ik geen mensen, maar wel dingen die in organisaties voorkomen of plaatsvinden, waar iedereen het over eens is dat ze niets (meer) bijdragen, toch in stand gehouden worden en de organisatie beletten om prettig en efficiënt te doen waar ze voor in het leven geroepen is: waarde creëren.”

Hoe kunnen organisaties het best van deze zombies afkomen?
“In ieder geval niet door symptoombedrijding, de zogenoemde workarounds. Wel door te formuleren waar het in de organisatie echt om gaat en iedereen van daar uit zijn werk te laten doen. “