DEN HAAG - De werkloosheid viel tijdens de recessie in 2009 mee doordat bedrijven personeel ''hamsterden''.

Zij hielden meer personeel in dienst dan zij nodig hadden omdat zij mensen die zij met veel moeite hadden gevonden, wilden behouden. Maar bij een nieuwe schok kan de werkloosheid wel eens sterker oplopen.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen onderzoek. Deeltijd-WW speelde volgens het CPB in 2009 nauwelijks een rol bij het beperkt blijven van het aantal werklozen.

Personeel

Geschikt personeel was in 2009 al jaren lastig te vinden. Toen het economisch slechter ging, kozen bedrijven ervoor mensen vast te houden. Zij konden zich dat veroorloven, omdat de winsten de voorgaande jaren goed waren geweest. Hoewel de economie in 2009 met 3,5 procent kromp, liep daardoor de werkloosheid maar met 1,6 procentpunt op.

Andere veelgenoemde verklaringen voor de geringe stijging van de werkloosheid speelden geen rol van betekenis, aldus het CPB. Zo verminderde de deeltijd-WW de werkloosheid maar met 0,1 tot 0,2 procentpunt.

Productie

De situatie is nu anders. Bedrijven in de niet-financiële sector hebben nog altijd ''vlees op de botten'', aldus het CPB. ''Maar de winstgevendheid van de productie is echter nauwelijks opgekrabbeld na de bijna halvering in 2009. Bovendien vormt een personeelstekort momenteel geen belemmering voor de productie.''

Bij een nieuwe terugval zullen bedrijven minder geneigd zijn niet-productief personeel in dienst te houden en kan de werkloosheid wel eens sterker oplopen.

Werkloosheid

De afgelopen maanden is de werkloosheid al opgelopen. Het aantal werkenden is wel gestegen, maar het aantal mensen dat op zoek is naar werk, is nog sneller gestegen. Waar die toename vandaan komt, is nog niet te zeggen, aldus het CPB.

''Wel is duidelijk dat bij het oplopen van de werkloosheid van de afgelopen maanden andere mechanismen een rol spelen dan in 2009 en 2010.''