DEN HAAG - Geld dat bedrijven besparen doordat ze straks geen heffing meer hoeven te betalen voor de Kamer van Koophandel (KvK), moet worden opgehoest door de belastingbetaler.

Die vrees en kritiek richtten onder meer de oppositiepartijen SP en GroenLinks woensdag in een debat aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

Kamers van Koophandel halen dit jaar ongeveer 163 miljoen euro op met de heffingen. Volgend jaar zakt het tarief met 10 procent, het jaar erna verdwijnt de heffing. Gaten die ontstaan, worden opgevuld met geld van het ministerie.

''Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier een cadeautje wordt uitgedeeld aan het bedrijfsleven'', stelde SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Onverteerbaar, in haar ogen, om dat te doen in tijden waarin de overheid kort op bijvoorbeeld bijstand of speciaal onderwijs.

Regeerakkoord

Volgens Verhagen gaat het om een keuze die past in het regeerakkoord. Daarin staat dat het bedrijfsleven in 2012 en erna deels gecompenseerd zou worden voor zwaardere lasten. Bovendien stelde hij dat deze regering juist de lagere inkomens ontziet als het gaat om bezuinigingen.

In het debat ging het over de eerder aangekondigde reorganisatie van de 12 Kamers van Koophandel, die worden samengevoegd tot één orgaan met een centraal bestuur. Ook de organisatie Syntens wordt hierin ondergebracht. De operatie betekent ook een afslanking, waarvan de omvang pas later bekend wordt. De 12 Kamers van Koophandel tellen ongeveer 280 bestuurders.

Op verzoek van onder meer het CDA zegde Verhagen toe dat de nieuwe organisatie een sterkere rol krijgt bij de signalering van eventuele fraude en criminaliteit. De organisatie heeft als werktitel Ondernemingsplein, maar het is mogelijk dat er later nog een nieuwe naam bedacht wordt.