AMSTERDAM - Duidelijkheid met betrekking tot kosten en opbouw wordt door werkgevers het belangrijkste aspect van een pensioenregeling genoemd.

Mede door gebrek aan inzicht in de kosten van de huidige regeling, geeft bijna 70 procent van de ondernemers aan bij afloop van de bestaande pensioenregeling bij meerdere aanbieders offertes te zullen opvragen.

Onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van Legal & General een uitgebreid onderzoek gehouden onder bedrijven met 5 tot 75 werknemers.

Respondenten in het onderzoek zijn functionarissen die binnen de onderneming verantwoordelijk zijn voor de pensioenregeling. Van het onderzoek zijn bedrijven met een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds uitgesloten.

Inzicht

Aan de respondenten van het onderzoek is gevraagd wat zij het belangrijkste aspect van een pensioensregeling vinden. Duidelijk inzicht in kosten en opbouw pensioen wordt door 36 procent van de respondenten als belangrijkste aspect genoemd.

14 procent van de respondenten noemt de hoogte van de premie-inleg voor werkgever/werknemer als belangrijkste aspect. Slechts 3 procent noemt als belangrijkste aspect de communicatie aan werkgevers/werknemers over de risico’s bij vermogensopbouw.

Ontvreden

Is een ondernemer ontevreden over bepaalde aspecten van de door hem afgesloten pensioenverzekering dan is dit een belangrijke reden om na afloop van de contractstermijn van aanbieder te wisselen.

Duidelijk inzicht in inkomsten en opbouw pensioen wordt door respondenten als belangrijkste aspect genoemd van een pensioenregeling.

Tegelijkertijd is dit echter ook een van de deelaspecten waar de respondenten met betrekking tot hun bestaande pensioenverzekering het meest ontevreden over zijn. En daarmee is dit voor deze ondernemers dan ook een van de belangrijkste argumenten te overwegen van aanbieder te switchen.

Switchbereidheid

Vooral bedrijven met 5 tot 9 werknemers hebben een hogere switchbereidheid wanneer er door de aanbieder slecht inzicht wordt gegeven in de kosten en opbouw. 69 procent van de respondenten geeft aan dat zij bij het aflopen van hun huidige pensioenverzekering één of meer andere aanbieders gaan vergelijken.

De helft zal zich daarbij oriënteren bij twee andere aanbieders. Slechts 8 procent wil meer dan twee andere aanbieders vergelijken.

Uit het onderzoek blijkt dat van de respondenten in de afgelopen 10 jaar tweederde van aanbieder is veranderd of voor het eerst een pensioenregeling heeft afgesloten.