AMSTERDAM - Nederland kan beter de gulden weer herinvoeren. De euro staat een verbreding van de EU namelijk in de weg. Dat stelt Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis op economenplatform Me Judice.

Hoewel veel deskundigen vrezen dat het einde van de euro ook het einde van de Europese Unie inluidt, denkt Van Zanden dat het streven naar een hechte economische samenwerking het Europese integratieproces in de weg staat.

“De mensen die kritiek hebben op de muntunie scharen zich haast vanzelf in het kamp van sceptici die het liefst het hele Europese integratieproces willen opblazen”, aldus de uitleg van Van Zanden.

De hoogleraar ziet er geen heil in de euro te redden. “Het systeem is instabiel, dat hoeft geen betoog meer.”