Het kabinet wil met enkele aanvullende maatregelen te late betaling van rekeningen voor geleverde goederen of diensten tegengaan om de lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven te verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat een Europese richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties omzet naar Nederlands recht. De ministerraad heeft met de nieuwe regeling ingestemd.

Straks mogen schuldeisers bij betalingsachterstanden naast de wettelijke handelsrente, die is verhoogd met 1 procentpunt, ook 40 euro als minimumvergoeding voor eigen incassokosten in rekening brengen. Daarnaast komt er een maximumbetalingstermijn van 60 dagen voor handelstransacties tussen ondernemingen.

Verder moeten alle overheidsinstanties zonder uitzondering hun facturen binnen 30 dagen betalen. Dit laatste was al bepaald in het regeerakkoord en wordt nu wettelijk vastgelegd.

Bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert ook van de nieuwe richtlijn bij grensoverschrijdende handelstransacties. Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden.

Bovendien kunnen Nederlandse ondernemingen zowel nationaal als in andere lidstaten dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van hun facturen af te dwingen. Tijdige betaling van de facturen zorgt ervoor dat de kasstroom van Europese ondernemingen wordt verbeterd, wat in tijden van economische neergang belangrijk is.

Vooral de verbetering van het betaalgedrag van de overheid in de EU is voor het bedrijfsleven een steun in de rug omdat overheidsopdrachten binnen de EU een grote economische waarde vertegenwoordigen.