Bedrijven betalen lang niet altijd op tijd. Dit terwijl vlotter betalen de economie een impuls kan geven.

Verschillende grote bedrijven besloten de afgelopen jaren hun betalingstermijn te verlengen. Soms wordt er nu zelfs pas na 120 dagen betaald, om de eigen liquiditeitspositie te verbeteren.

Dergelijke eenzijdige besluiten hebben niet alleen verstrekkende gevolgen voor de leveranciers van grote bedrijven, maar ook voor de partijen die deze leveranciers bedienen.

Het besluit van een groot bedrijf om later te betalen raakt namelijk de hele keten. Vooral kleinere bedrijven zijn daardoor niet in staat om zelf aan hun betalingsverplichtingen te voldoen en betalen hun toeleveranciers noodgedwongen ook later.

Meer in de Special Creditmanagement:
Fusies en overnames: jager of prooi?
Wanneer schakel je een incassobureau in?
Betalen buitenlandse klanten op tijd?
Maak groei mogelijk met factoring

De impact hiervan is groot: uit onderzoek blijkt dat in zeker 25 tot 33 procent van de gevallen wanbetaling de oorzaak is van faillissementen van een onderneming. Overigens maken niet alleen grote bedrijven zich schuldig aan het oprekken van betalingstermijnen.

Ook veel overheden, die toch voorbeeldgedrag zouden moeten vertonen, zijn bepaald geen voorbeeldige betalers.

Oplossingen

Wat kan een kleinere ondernemer doen als een grote afnemer opeens besluit later te betalen? Belangrijk is in ieder geval niet voetstoots akkoord te gaan. Veel grootbedrijven rekenen erop dat een deel van de leveranciers een langere betalingstermijn zonder morren accepteert, uit angst om het contract te verliezen.

Er is echter geen enkele reden om zonder protest toe te geven. Uitzonderingen blijken wel degelijk geaccepteerd te worden. Goede argumentatie is dan wel belangrijk om de afnemer te overtuigen waarom akkoord gaan niet mogelijk is.

Uitleggen

Een uitzendbureau of detacheringsbedrijf moet bijvoorbeeld uitleggen dat het nooit kan instemmen met betalingstermijn van negentig dagen na factuurdatum. Reden: de uitzendkracht heeft dan zeker drie of vier maandsalarissen ontvangen. En dat is simpelweg niet voor te financieren door een MKB-bedrijf.

Als een grote klant de argumentatie desondanks niet accepteert, dan is het aan de ondernemer om een commerciële afweging te maken. Ga ik toch akkoord omdat de klant te belangrijk is om te verliezen? Of houd ik voet bij stuk?

Termijn

Een oplossing kan zijn om toch een kortere betalingstermijn voor te stellen, maar met als tegemoetkoming een kleine korting op de factuur. Zo wordt de klant aan boord gehouden en ontloopt de ondernemer een liquiditeitsprobleem.

Nog beter zou het zijn als overheid en bedrijfsleven de handen in elkaar slaan om het betalingsgedrag in Nederland te verbeteren. Een wettelijke maximale betaaltermijn van dertig dagen, waarover het Europese Parlement onlangs een akkoord bereikte, is een stap in de goede richting.

Als zowel de overheid als het bedrijfsleven rekeningen binnen 30 dagen te betalen, dan levert dit 26.000 banen op én een verbeterde kaspositie van 15 miljard euro voor het bedrijfsleven (bron: Intrum Justitia). Een prachtige kans dus om de economie een impuls te geven.

Deze special is gemaakt in samenwerking met het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven), de branchevereniging voor organisaties die gespecialiseerd zijn in een of meer deelgebieden van creditmanagement. De expertises variëren van debiteurenfinanciering en consultancy tot incassomanagement en kredietverzekering. Meer informatie staat op VCMB.nl.