DEN HAAG - Uitgever Wegener heeft maatregelen aangekondigd om de eigen identiteit van de kranten BN/De Stem en de PZC, die hetzelfde verspreidingsgebied kennen, beter te waarborgen.

Wegener deed dit op aangeven van mededingingsautoriteit NMa, die de uitgever een boete van 1 miljoen euro per kwartaal met een maximum van 20 miljoen euro in het vooruitzicht had gesteld.

Wegener heeft nu onder andere toegezegd dat de beide kranten in de regio Zeeuws-Vlaanderen een eigen verslaggever krijgen, die niet samenwerken. Er komen aparte directeuren voor beide uitgaven en afzonderlijke raden van commissarissen, die ook niet samen vergaderen.

NMa

Volgens de NMa hebben partijen nu afgesproken dat deze maatregelen gelden tot er een uitspraak van de rechtbank is in de lopende beroepsprocedures.

De NMA beboette Wegener en vijf leidinggevenden eerder al voor 20 miljoen euro omdat ze zich niet hadden gehouden aan een zogenoemd voorschrift. Dat was op verzoek van de uitgever zelf opgesteld toen Wegener in 2000 VNU Dagbladen overnam en daardoor ook BN/De Stem in handen kreeg.

Het voorschrift moest de onafhankelijkheid van de kranten, die allebei in Zeeuws-Vlaanderen verschijnen, garanderen. Een eerder verzoek van Wegener om dat voorschrift weer op te heffen, is door de NMa afgewezen en het bedrijf heeft dus al een boete gekregen voor het overtreden ervan. Met de nieuwe maatregelen hoopt Wegener een dreigende nieuwe boete af te wenden.