DEN HAAG - Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is niet van plan om een bovengrens te leggen op een fiscaal gunstige regeling voor buitenlanders die in de top van het bedrijfsleven in Nederland komen werken.

De zogenoemde 'expatregeling' geeft een fiscale korting van 30 procent op de inkomstenbelasting, vanaf een salaris van minimaal 70.000 euro.

PvdA, SP, GroenLinks en de SGP willen een maximum zodat een CEO met een salaris van bijvoorbeeld 2 miljoen euro niet ook nog eens door de fiscus wordt bevoordeeld. Weekers wil daar niet aan, omdat hij bang is dat Nederland anders minder aantrekkelijk wordt voor multinationals. ''Dan jaag je hun hoofdkantoren het land uit.''

Braakhuis

Vooral GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis reageerde boos op de uitleg van Weekers. Volgens Braakhuis gaf Weekers ''onverbloemd'' toe dat bedrijven uit het buitenland, die al heel veel fiscale voordelen hebben, ook hun topsalarissen nog eens fiscaal bevoordeeld zien. Hij stelde dat de regeling oorspronkelijk alleen bedoeld was voor kenniswerkers.

Maar Weekers ontkent dat: ''Het was niet alleen bedoeld voor kenniswerkers, maar ook voor de 'decisionmakers', die zijn ook schaars. Dit hangt samen met het feit dat we in Nederland een belastingstelsel hebben met een van de hoogste toptarieven in de wereld, dat al buitengewoon snel begint.''

Aangescherpt

Weekers heeft de regeling aangescherpt omdat ook Nederlanders die na jaren in het buitenland teruggekeerd waren naar Nederland er aanspraak op maakten, net als Nederlanders die net over de grens woonden maar nog wel in Nederland werken.

Kamerleden vroegen ook aandacht van Weekers voor jonge promovendi die vaak niet genoeg verdienen om van de expatregeling te kunnen profiteren. ''Het gaat om een beperkt aantal Willy Wortels'', zei PvdA-Kamerlid Ed Groot. Weekers is bereid de regeling voor hen te versoepelen.