Ter aanvulling op de nieuwe Research & Developmenent Aftrek (RDA) in de vennootschapsbelasting onderzoeken het ministerie van Financiën en AgentschapNL een vaste aftrek voor kleine ondernemingen die kosten maken voor kleinschalig onderzoek en ontwikkeling.

Dat meldt het Financieele Dagblad. Het gaat om een forfaitair bedrag. Hoe hoog dit bedrag is, en aan welke ciriteria bedrijven moeten voldoen, is nog niet bekend. De reden voor invoering van een vaste aftrek voor kleine bedrijven is dat de administratieve lasten van de RDA voor starters en kleine ondernemingen te hoog zouden zijn.

Volgens AgentschapNL, de overheidsdienst die de rijkssubsidieregelingen uitvoert, heeft ongeveer de helft van de bedrijven die een aanvraag indienen voor de bestaande R&D-subsidieregelingen minder dan tien werknemers in dienst.

Aftrek

Bedrijven kunnen investeringen in R&D-bedrijfsmiddelen, gedaan na 1 januari 2012, aftrekken van de fiscale winst. Deze aftrek bedraagt maximaal 40 procent van de winst. Bij het normale Vpb-tarief van 25 procent betekent dit een netto fiscaal voordeel van 10 procent.
­
Vanaf 2013 komt er vermoedelijk een uitbreiding van het RDA-pakket met een aftrek voor onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat bedrijven uitbesteden aan publieke kennisinstellingen. Dat heeft staatssecretaris Weekers afgelopen vrijdag gezegd op het Maastrichts symposium ' Fiscaal innoveren in Nederland'.