DEN HAAG - Onno Ruding, oud-minister van Financiën, heeft weinig kritiek op crisismaatregelen die het vorige kabinet trof om gevolgen van de kredietcrisis op te vangen. Dat bleek maandag tijdens de eerste dag van verhoren van de parlementaire enquêtecommissie onder leiding van Jan de Wit.

Ruding beet het spits af van de verhoren die de komende 5 weken plaatsvinden. Over kapitaalinjecties voor banken zei Ruding dat overheden die alleen moeten geven als de kans groot is dat een bank als gevolg van die steun overleeft. Volgens hem is dat in Nederland goed afgelopen, althans tot nu toe.

ING, Aegon en SNS Reaal kregen kapitaalinjecties ter waarde van miljarden euro's. Daarnaast steunde de overheid banken via een garantieregeling van 200 miljard euro op leningen tussen banken onderling.

Risico's

Verder werden risico's op een portefeuille met slechte hypotheken van ING overgenomen. ABN Amro Nederland werd genationaliseerd.

Met de nationalisatie van ABN Amro heeft het vorige kabinet ''waarschijnlijk groot onheil voor de bv Nederland in ruime zin voorkomen'', stelde Ruding. Of de prijs goed was, is wat hem betreft een ''secundair punt''.

De Nerée

Voormalig CDA-Tweede Kamerlid Frans de Nerée vindt het begrijpelijk dat de regering in 2008 het parlement niet vooraf heeft geïnformeerd over de overname van ABN Amro Nederland en delen van Fortis.

Volgens De Nerée, die destijds Kamerlid was, duldt het redden van een bank die anders dreigt om te vallen geen uitstel. Dat is dan een zaak waarover het parlement pas naderhand geïnformeerd kan worden, vindt hij.

Hij vindt wel dat de Kamer beter geïnformeerd had kunnen worden over extra injecties in ABN, toen de bank genationaliseerd was.