Stichting Kids Moving the World werkt met partners als PostNL, Ricoh PwC en TNT Express. "Al 350.000 kinderen hebben een lesmodule van ons gevolgd."

Wie zit er achter dit partnership?
Caroline Bakker (projectleider), Stichting Kids Moving the World

Wat is het probleem?
Kids Moving the World biedt aan kinderen op de basisschool gratis lesmodules aan over honger, armoede en klimaat verandering. Al 6 jaar schrijven scholen zich massaal in voor 1 van de modules. Door een verandering in de organisatiestructuur is het mogelijk om vanaf dit schooljaar als bedrijf deel te nemen in de Stichting als ‘Friend’.

Op deze manier hoopt de Stichting meer Game Guides aan zich te kunnen binden om de scholen te bezoeken. De Game Guide is een medewerker van de participerende bedrijven die na een training en inwerk periode zelfstandig de klassen zal bezoeken, zoveel mogelijk op de scholen “in de buurt".

Zie ook: Campagne 11 Partners in 2011

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen
Stichting Kids Moving the World wordt ondersteund door een aantal uitstekende businesspartners zoals: PostNL, Ricoh, PwC en TNT Express.

Wat is het doel (marketing, sales, medewerkersbetrokkenheid, recruitment etc) en de inhoud van dit partnerhsip?
Bedrijven die deelnemen als ‘Friend’ kunnen zich profileren op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en hierover intern en extern communiceren. Het geeft inhoud aan de ‘corporate responsibility’ en het bedrijf kan zich positioneren als een maatschappelijk betrokken onderneming.

Kids Moving the World biedt belangrijke meerwaarde voor de medewerkers van de deelnemende partners: betrokkenheid en actief zijn in de samenleving en competentieontwikkeling door het lesgeven aan groepen kinderen.

Kids Moving the World is een HR- en Communicatie-tool. Omdat de modules van Kids zijn geïnspireerd door de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties, kan het programma ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de eigen organisatie.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Mee doen als ‘Friend’ betekent uitdrukking geven aan het verschijnsel maatschappelijk betrokken ondernemen, vooral ook op lokaal niveau. Door de jarenlange ervaring die is opgedaan met de strategische partners is er sprake van een professionele begeleiding door het eigen projectbureau van de Stichting. Het partnership biedt voldoende mogelijkheden om te communiceren, juist ook via social media.

De reeds deelnemende bedrijven kunnen de “Friend” informeren over de implementatie van het programma in de organisatie. Door het organiseren van Kids Moving the World netwerk-bijeenkomsten met de andere partners vindt er bovendien interessante informatieoverdracht plaats.

Voor de Stichting betekent het extra funding om haar doelstelling “het creëeren van bewustzijn omtrent honger, armoede en klimaatverandering bij kinderen op de bassischool” te verwezenlijken.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
Partnership is bewezen haalbaar. De Sichting is ruim 6 jaar actief en heeft meer dan een derde van alle Nederlandse basisscholen al eens van een lesmodule mogen voorzien.

Al 350.000 kinderen hebben met ons meegedaan. Het partnerschip wordt in principe voor twee jaar aangegaan, en kan vervolgens steeds met een jaar verlengd worden.

Kids Moving The World
View more documents from 11PARTNERSIN2011