FRANKFURT - De beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen naar 1,25 procent is unaniem genomen en betekent geen koerswijziging van de ECB. Dit zei ECB-bestuurder Wolfgang Stark vrijdag tegen persbureau Reuters.

De Duitser onthulde verder dat het voorstel om de rente te verlagen van hem afkomstig was. De inflatiedoelstelling van de ECB zou door de renteverlaging niet in gevaar komen.

''Bij de beslissing hebben we de prijs- en loonontwikkelingen in de eurozone in ogenschouw genomen.'' Stark herhaalde zijn standpunt dat de ECB zo snel mogelijk moet stoppen met het opkopen van Spaanse en Italiaanse staatsobligaties.

De ECB-bestuurder zei verder dat de eurolanden die financiële steun ontvangen de hulp moeten gebruiken om hervormingen door te voeren. ''Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer'', aldus Stark.