CANNES - De G20 wil dat de internationale financiële toezichthouder Financial Stability Board (FSB) toezicht gaat houden op het bonusbeleid van financiële instellingen. Dit staat in de conceptslotverklaring die de wereldleiders vrijdag hebben opgesteld.

De wereldleiders willen weten in hoeverre bankiersbonussen de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar kunnen brengen doordat het vooruitzicht van bonussen risicovol gedrag aanmoedigt.

In de verklaring kondigen de wereldleiders verder maatregelen aan om de activiteiten van hedgefondsen en de handel in derivaten te reguleren. ''We zullen de regelgeving op het gebied van marktintegriteit verder ontwikkelen, en zullen hierbij aandacht besteden aan de risico's die buiten de effectenbeurzen om verhandelde effecten met zich meebrengen'', luidt het.

De G20-landen willen dat de handel in derivaten vanaf eind 2012 alleen op effectenbeurzen of elektronische handelsplatforms is toegestaan. De aangekondigde maatregelen borduren voort op een vorige week door de FSB uitgebracht advies.

FSB

De FSB komt vrijdag met een lijst van zogenoemde systeembanken. Dit zijn banken die stabiliteit van de economie in gevaar kunnen brengen als ze failiet gaan. De G20 wil dat de FSB voor het einde van 2012 met een methode komt om ook non-bancaire systeeminstellingen in de financiële sector te kunnen identificeren.