AMSTERDAM – Een aantal gemeenten is van plan extra inkomsten binnen te halen door lasten vooral neer te leggen bij het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het opinieblad Forum van VNO-NCW.

Veel gemeenten die vorig jaar bij het aantreden van nieuwe colleges van B&W nog lieten weten de lasten niet op te schroeven, komen daar nu al op terug, aldus de werkgeversorganisatie.

VNO-NCW heeft bij 20 gemeenten onderzocht wat de colleges van burgemeester en wethouders voorstellen aan hun raad op het gebied van de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarbij ligt de focus op het tarief dat voor ondernemers de grootste rol speelt, dat voor eigenaren van niet woningen.

Inflatie

Een aantal gemeenten overstijgt met de geplande tariefverhoging de inflatie. De OZB wordt ingezet om meer inkomsten te genereren.

Volgens het onderzoek spannen Lingewaard en Venlo de kroon als het aankomt op het doorschuiven van de lasten naar de lokale ondernemers. Venlo zou de OZB met meer dan 25 procent willen verhogen, terwijl de gemeente Lingewaard het tarief met meer dan 50 procent wil laten stijgen.

Ook andere inkomstenbronnen worden door gemeenten onder de open genomen. Zo worden leges vaak verhoogd en voeren steeds meer gemeenten toeristenbelasting in.