AMSTERDAM - De Nederlandse markt voor trucks en trailers moet laveren tussen een onzekere vervoersvraag en de technische vooruitgang. Dit blijkt woensdag uit een rapport van het Economisch Bureau van ING over de trends in deze markt.

Vanaf halverwege 2010 laat de afzet van trucks en trailers een herstel zien. De groei is een stuk onbestendiger geworden sinds de vervanging gerealiseerd is.

Door de afwachtende houding zal de afzet van trucks in 2012 waarschijnlijk licht teruglopen naar 11.500. Bij trailers ligt de verwachting op 8.300. Dit betekent een lichte daling. Er zijn meer trailers, waarvan een deel als reserve wordt aangehouden, dit kan een rem zetten op toekomstige vervanging van trailers.

Voor 2013 kan een vervangingsgroei aandienen als gevolg van innovatieversnelling en de introductie van de Euro VI-norm voor emissies van onder andere C02. Deze standaard zorgt voor een stevige technische stap voorwaarts. In 2010 lag het investeringsniveau voor het wegtransport nog 50 procent onder het niveau van 2008.

Omzet

De omzet van het Nederlandse wegvervoer ligt nog 4 procent onder dat van 2008. De omzetgroei is vooral te danken aan het doorberekenen van kostenstijgingen.

Voor de groei van het volume zijn de vooruitzichten volgens ING erg gematigd. Investeerders zijn weliswaar positiever over het economisch klimaat, maar tonen zich nog terughoudend. Daardoor wordt niet meer geïnvesteerd dan strikt noodzakelijk.