AMSTERDAM - Het kabinet moet meer ambitie tonen bij het terugdringen van de regeldruk bij bedrijven. Dit meldt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk , woensdag in een advies aan het kabinet.

Vooral het voornemen van de overheid om de nalevingskosten met 200 miljoen euro te beperken is lang niet genoeg, aldus Actal. De EU-regelgeving blijft hierbij buiten schot terwijl die juist de grootste kostenpost oplevert, ruim 1,2 miljard euro.

En voor bedrijven maakt het geen verschil "of deze kosten voortkomen uit regels uit Den Haag of uit Brussel", aldus Actal. "Het is van belang stevig in te zetten op een beperking van nalevingskosten die afkomstig zijn van Europese regels."

Daarbij moeten zogeheten nationale "koppen" op Europese regelgeving voorkomen worden. Actal roept het kabinet daarom op alleen de verplichte onderdelen van bestaande of toekomstige Europese regelgeving te implementeren.

Aanvullende regels

Bepalingen waarin wordt gesteld dat nationale overheden aanvullende regels kunnen stellen (de zogeheten "kan-bepalingen") zouden in principe niet geïmplementeerd moeten worden, tenzij daarvoor "zwaarwegende redenen" zijn.

Als zulke redenen er zijn, dan moet de verzwaring van de regeldruk die het gevolg is, gecompenseerd worden door extra vermindering van de regeldruk elders