GELEEN - 15 buitenlandse bedrijven hebben dit jaar gekozen voor Limburg als vestigingsplaats. Daarmee is Limburg, na Amsterdam, de populairste regio van Nederland voor buitenlandse investeerders. 

Het gunstige belastingklimaat en lagere arbeidskosten voor buitenlandse kenniswerkers maken Nederland aantrekkelijk. Daar komt voor Limburg een gunstige geografische ligging bij. Bovendien is er veel ruimte voor huisvesting en zijn er internationale scholen.

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie en de regionale investeringsmaatschappij (LIOF) proberen buitenlandse bedrijven over te halen voor Nederland te kiezen.

Onder meer Sabic (petrochemie), Helly Hanen (kleding), Abott (geneesmiddelen) Automotive Components en de grafische bedrijven Gotprint en Firhouse deden dit jaar investeringen in Limburg.