AMSTERDAM - De overvloedige inzet door het bedrijfsleven van uitzendkrachten en tijdelijke contracten levert geen economisch voordeel op.

Die conclusie trok Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, maandag uit twee wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van FNV Bondgenoten.

''Voor sommige werklozen biedt een flexibel contract wel een opstap naar werk, maar heel vaak leidt dit niet tot doorstromen naar een vaste baan",' aldus De Beer, tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Nadelen

Voor werkgevers kan het op korte termijn voordeel bieden, maar op lange termijn zijn er grote nadelen: ''Door de concurrentie aan te gaan middels goedkope flexkrachten wordt te weinig geïnvesteerd in opleiding en training van het personeel. Op den duur schaadt dit de productiviteit en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.''

Volgens FNV Bondgenoten hebben bijna 3 miljoen Nederlanders geen vaste baan en voor een deel van hen is dat geen bewuste keuze. De FNV probeert de positie van deze groep te verbeteren.

Flexwerkers

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten vindt dat er in Nederland al zoveel flexwerkers zijn, dat ons land economische schade kan oplopen. Hij vindt dat flexwerkers alleen ingezet zouden moeten worden bij ziekte van vaste krachten of in piekuren van bedrijven.