PostNL ondersteunt het World Food Programme (WFP), al sinds 2002, onder andere door de inzet van specialisten die tijdelijk in Malawi werken en daar onder meer hun logistieke en financiële kennis en ervaring beschikbaar stellen om projecten te leiden.

De campagne 11 Partners in 2011

De VN-organisatie WFP levert jaarlijks in meer dan 80 landen voedselhulp aan 90 miljoen mensen, van wie meer dan de helft kinderen. Het WFP is volledig afhankelijk van donaties.

Pieter Kunz, directeur Productie bij PostNL en voorzitter van het Corporate Responsibility Committee: "Het partnership van PostNL met het WFP past in ons streven om, naast het dagelijks werk, actief betrokken te zijn bij de wereld om ons heen."

"In de praktijk betekent het dat we kansen creëren voor kinderen in Malawi door steun te bieden aan het schoolvoedselprogramma van het WFP in dat land. Onze medewerkers spelen hierbij een essentiële rol door het delen van kennis, het stimuleren van bewustwording en het bedenken van ideeën om financiële steun te bieden."

Moet deze partnership de campagne winnen? Stem aan de rechterkant!

WFP profiteert van het partnership doordat de organisatie de beschikking krijgt over de nodige kennis, vaardigheden, middelen en donaties (circa 1,2 miljoen euro per jaar).

En PostNL profiteert van het partnership doordat het versterkend werkt op de trots en betrokkenheid van onze medewerkers en op onze reputatie bij klanten, leveranciers en op de arbeidsmarkt.

Aanpak

Elk jaar vertrekken medewerkers van PostNL naar Malawi om daar als projectmanager WFP-projecten te leiden en mee te denken over logistieke vraagstukken. Verder zetten zij zich in Nederland in door het organiseren van acties om aandacht en donaties te vragen voor het hongerprobleem in de wereld.

Jonge professionals dagen we met Post4Care uit om nieuwe ideeën voor dergelijke acties te ontwikkelen. Medewerkers kunnen ook participeren in projecten op scholen met programma’s als Kids Moving the World, Wishes for the World en Walk4Food.

Andere initiatieven zijn de succesvolle kookboeken uit de serie Topkoks voor Thuiskoks en de GSM Retourplan Foundation. Waar mogelijk vragen we externe partijen – klanten, leveranciers en partners – zich hiervoor belangeloos in te zetten en of mee te werken.

Tot slot is PostNL betrokken bij BERL, een maatschappelijk samenwerkingsverband in Malawi dat zich richt op de duurzame productie van biobrandstoffen door het verbouwen van jatropha.

Het partnership tussen PostNL en WFP is gericht op samenwerking op de lange termijn. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een meerjarige partnership-overeenkomst, ondertekend door de CEO van PostNL. De verantwoordelijkheid voor het partnership ligt bij het Corporate Responsibility Committee.

Daarin zijn zowel de raad van bestuur als het hogere lijnmanagement en Young PostNL vertegenwoordigd. De dagelijkse aansturing gebeurt vanuit de afdeling Corporate Responsibility.

Vooruitzicht

Pieter Kunz:: “Onze betrokkenheid bij het WFP is gericht op de toekomst. We blijven steun bieden door juist onze sterke punten in te zetten. Namelijk het ter plekke leiden van projecten rondom het schoolvoedselprogramma, want wij zijn goed in logistieke zaken."

"Het geven van voorlichting over het hongerprobleem en het inzamelen van geld, want wij zijn goed in het overbrengen van boodschappen. En het structureel ondersteunen van land-bouwprogramma’s, want wij zijn goed in vernieuwend bedrijfsmatig denken en doen.”

Het volledig concept: