AMSTERDAM - Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), pleitte vrijdag opnieuw voor de invoering van euro-obligaties om een nieuwe Europese schuldencrisis te voorkomen. Dat blijkt uit een speech van Knot tijdens de jaarlijkse Finance Day op de universiteit Nyenrode.

Volgens de recent aangetreden Knot zijn euro-obligaties een "duurzame manier om te voorkomen dat een liquiditeitsprobleem in een lidstaat onnodig verwordt tot solvabiliteitsprobleem".

Hij stelt verder dat daarmee ook wordt voorkomen dat budgettaire problemen in een euroland leiden tot een domino-effect door besmetting van andere lidstaten.

Knot, die de invoering van euro-obligaties eerder dit jaar al onvermijdelijk noemde, ziet dit als een project dat op de lange termijn een structurele oplossing kan bieden voor de problemen in de eurozone. Met euro-obligaties kunnen uit de hand lopende rentestanden voor landen als Griekenland, Ierland en Portugal voorkomen worden.

Kwetsbaarheid

Monetair beleid, zoals het verlagen van de rente en het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank, is volgens Knot niet de oplossing, "omdat de crisis zijn oorsprong vindt in begrotingsbeleid en de kwetsbaarheid van het bankenstelsel".

"Het enige dat de ECB met het monetaire beleid kan bewerkstellingen is het kopen van tijd", stelt Knot. "Maar dat kan alleen als de ECB de uiterste grenzen van haar mandaat opzoekt en zoiets kan natuurlijk niet langer dan strikt noodzakelijk voortduren.

In het akkoord dat de EU-regeringsleiders woensdagnacht bereikten over de aanpak van de Europese schuldencrisis wordt nog niet over euro-obligaties gerept. Minister van Financiën Jan-Kees de Jager ziet 'eurobonds' desondanks ook, op de lange termijn, als oplossing. 

Kosten

Invoering ervan zou voor Nederland naar schatting leiden tot 6,5 à 7 miljard euro per jaar aan rentekosten. Die hogere kosten voor de staat leiden tot hogere marktrentes voor bedrijven en burgers in Nederland, aldus De Jager eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Mogelijk zullen daardoor ook de huren stijgen. Landen als België, Luxemburg en het noodlijdende Griekenland hebben de afgelopen tijd gepleit voor eurobonds, net als voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie.