AMSTERDAM – Kleine ondernemers krijgen meer mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de inkoopmacht van grotere bedrijven. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vrijdag.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Verhagen (EL&I) om bijvoorbeeld prijsafspraken tussen kleine ondernemers meer mogelijk te maken. Zo kunnen kleine leveranciers hun positie versterken tegenover grotere afnemers.

Momenteel mogen ondernemers alleen afspraken over hun prijs maken als ze samen niet meer dan vijf procent marktaandeel hebben en niet meer dan veertig miljoen euro omzet. Die marktaandeeleis wordt nu opgetrokken naar tien procent. De omzetgrens vervalt.