DEN HAAG - Ondanks het akkoord tussen de eurolanden over de aanpak van de schuldencrisis blijft Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), pessimistisch over de toekomst.

Volgens Staal wordt er te weinig gedaan aan het bestrijden van de oorzaken van de crisis. Dat meldde hij donderdag op Radio 1.

Het noodplan behelst onder meer een kwijtschelding van de helft van de Griekse schulden door de bankensector. Ook wordt de slagkracht van het Europese noodfonds versterkt tot 1000 miljard euro door het afgeven van garanties voor investeringen in staatspapier van zwakke eurolanden.

Oorzaak

''De oorzaak zit in het ontstaan van overheidsschulden", aldus Staal. ''In het akkoord van afgelopen nacht wordt er te weinig over gesproken om dat aan te pakken." Ondanks de sombere kijk denkt Staal wel dat het akkoord een stevige pleister is op de wonden van de eurolanden. ''Maar we moeten het probleem wel in de wortel gaan aanpakken."

Volgens de NVB moeten eurolanden juist nu doorpakken. ''Wat nu is gedaan, is ondanks het stevige pakket maatregelen het minimale", verduidelijkt een woordvoerder. Volgens hem moeten de eurolanden harde afspraken maken om een herhaling te voorkomen. ''Belangrijker is dat de afspraken ook worden nagekomen."

Eurocommissaris

Volgens de NVB zou een aparte eurocommissaris of de versterking van een positie van een zittende commissaris kunnen bijdragen aan de naleving van de regels. ''Tot nu toe is er gedaan wat er moest gebeuren. Nu is het zaak dat daar een passend vervolg aan wordt gegeven", aldus de zegsman.

Zie ook: dossier eurocrisis