AMSTERDAM - De omvang van het uitgebreide noodfonds voor de eurozone EFSF kan pas worden vastgesteld na gesprekken met potentiële investeerders, en een definitief akkoord hierover kan nog weken op zich laten wachten, zegt een hooggeplaatste Europese diplomaat woensdag.

"Een meer exact cijfer voor de hefboom waarmee de slagkracht van het fonds kan worden vergroot, kan pas worden gegeven na contacten met mogelijke investeerders", staat in een actuele concepttekst, voorgelezen door een Europese topdiplomaat aan Dow Jones Newswires.

De ambtenaar zei dat er mogelijk pas een akkoord zal zijn na de volgende vergadering van Europese ministers van financiën, die momenteel gepland staat op 7 en 8 november.

Het is geen verrassing dat er geen specifieke cijfers kunnen worden gegeven voor het EFSF-stabiliteitsfonds, aangezien de eurozone kijkt naar modellen om het fonds te gebruiken voor de verzekering van verliezen op staatsleningen.

Financieringskosten

De Europese Unie wil de nieuwe instrumenten aan het noodfonds toevoegen om te zorgen dat de financieringskosten van Spanje en Italië niet boven een acceptabel niveau uitstijgen.

Overheden in de eurozone zouden de markt moeten testen om te zien welk niveau van verzekering op initiële verliezen waarschijnlijk nodig zal zijn om de rentekosten binnen houdbare niveaus te houden.

Hoe hoger het percentage van de lening waarvoor beleggers een verzekering tegen verliezen eisen, hoe groter de hefboom van het EFSF moet worden.

Tweede steunpakket

De diplomaat zei dat het huidige conceptakkoord geen specifieke afwaardering van Griekse staatsschuld vermeldt. Er wordt nog steeds gewerkt aan een tweede steunpakket voor Griekenland, zei hij.

"Er staan ook geen specifieke details in over herkapitalisering van banken", zei de diplomaat.

De ambtenaar verwacht dat de top van regeringsleiders uit de eurozone en de Europese Unie progressie zal opleveren, 'maar een duidelijke en integrale oplossing voor de schuldencrisis krijgen we vandaag nog niet'.

"Er moet nog werk worden gedaan op alle fronten. Echte vooruitgang verwacht ik na de vergadering van ministers van financiën van de eurozone op 7 november", zei hij.

Een tweede Europese ambtenaar die op de hoogte is van het overleg, zei dat cijfers over de bijdrage van de private sector aan het tweede Griekse steunpakket en over de herkapitalisatie van banken nog kunnen volgen na de vergaderingen van woensdag, maar zei dat er 'in de huidige concepttekst geen cijfers staan'.

Private sector

Het heetste hangijzer lijkt nog steeds hoeveel de private sector gaat bijdragen aan het tweede reddingspakket voor Griekenland. Een bankier die bekend is met de situatie zei dat het Institute of International Finance (IIF), dat namens de private sector onderhandelt, dinsdag een voorstel op tafel heeft gelegd. Eurozonelanden verschillen nog van mening over hoe zwaar moet worden ingezet op een afwaardering van Grieks staatspapier in private handen.

Zolang er geen duidelijkheid is over de bijdrage van de private sector blijft het voor de Europeanen moeilijk om het eens te worden over de hoeveelheid kapitaal die in banken moet worden geïnjecteerd en over de vereiste omvang van het stabiliteitsfonds EFSF.

Verzet

De EU-diplomaat zei dat de banken zich sterk verzetten tegen 'elke afwaardering boven veertig procent' op de waarde van hun Griekse staatsleningen. Volgens de diplomaat vragen veel eurozonelanden zich af waar het kapitaal vandaan moet komen om banken te herkapitaliseren. "Veel landen zeggen dat ze daar niet de middelen voor hebben", zei de diplomaat.