BERLIJN - Het Duitse parlement heeft woensdag zoals verwacht met een overweldigende meerderheid ingestemd met de plannen van de regering voor het Europese noodfonds EFSF. 

Maar liefst 503 van de 596 aanwezige afgevaardigden steunen het regeringsbeleid. Vier parlementariërs onthielden zich van stemming, 89 stemden tegen.

De christendemocratische bondskanselier Angela Merkel kan nu met brede politieke steun naar de extra eurotop over de schuldencrisis, woensdagavond in Brussel. Daar moeten onder meer vuurkracht van het fonds worden vergroot.

Verandering

In een toespraak voorafgaand aan de stemming verzekerde Merkel de Bondsdag er van voorlopig niet meer dan 211 miljard euro bij te willen dragen aan het noodfonds (EFSF).

Europa moet volgens Merkel klaar zijn voor verandering. "We moeten de Europese verdragen veranderen. In december moeten we daartoe voorstellen doen om zo de stabiliteit binnen Europa te kunnen blijven waarborgen."

In haar toespraak wees Merkel ook op het succes van Duitsland. “Vandaag kunnen we zeggen, onze inspanningen hebben zich geloond. Duitsland is sterker uit de crisis gekomen. Maar als het slecht met Europa gaat, zal het uiteindelijk ook slecht met Duitsland gaan", aldus Merkel.

Stabiliteitsunie

"Dat betekent: Europa moet een stabiliteitsunie worden. We moeten eerst de acute crisis indammen en verhinderen dat ze op andere landen overslaat. Daarom moeten we de slagkracht van de euro maximaliseren”, vervolgde Merkel.

"De privésector zal zich meer moeten inzetten om de schulden te saneren, dan dat we in op 21 juli hebben vastgelegd. Als we dit niet doen, zijn we niet alleen terug bij af maar lopen we achteruit. Hulp kan echter alleen plaatsvinden als de ontvanger eigen verantwoording neemt."

Merkel stelde daarom voor om Griekenland nauwlettender te blijven bewaken. "Een driemaandelijks trojkarapport is niet voldoende."

EU-top

Woensdagavond komen de leiders van alle 27 EU-landen voor een informeel treffen bijeen. Daarna gaan de regeringsleiders van de 17 eurolanden dineren. Ze moeten het eens worden over een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis in Europa.

Afgelopen weekeinde werd al enig voorwerk gedaan. Onderdelen van het reddingsplan zijn onder meer de uitbreiding van de vuurkracht van het noodfonds EFSF. Ook moeten de leiders het eens worden over de bijdrage die banken en verzekeraars moeten leveren.