DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) noemt het prijzenswaardig dat pensioenfondsen de afgelopen tijd hebben gewaarschuwd dat uitkeringen van gepensioneerden misschien moeten worden gekort. 

Dat zei Kamp dinsdag in de Tweede Kamer waar hij onder vuur werd genomen door oppositiepartijen GroenLinks en SP over de financiële problemen bij de fondsen.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zijn vorige week ''alle gepensioneerden zich een hoedje geschrokken'' door berichten dat hun uitkering misschien wordt verlaagd. Maar volgens de VVD-bewindsman is het zaak mensen tijdig te waarschuwen en uit te leggen wat er gedaan wordt om problemen op te lossen.

Volgens Klaver is ''dit niet prijzenswaardig van pensioenfondsen, maar hun taak''. In zijn ogen wijzen de fondsen te veel op tegenvallende beleggingsresultaten, de lage rekenrente en dat Nederlanders steeds langer blijven leven dan eerder verwacht.

Ze zouden verzwijgen dat mensen nu ook gedupeerd worden, omdat in vroegere betere tijden te weinig premie is geheven of zelfs ''premieholidays'' zijn verleend.

Gunstiger rekenrente

SP'er Paul Ulenbelt vroeg Kamp, net als een jaar geleden, om een gunstiger rekenrente te hanteren bij het vaststellen van waarde van de pensioenbuffers. Maar de minister stelde dat hij juist gelijk heeft gekregen in zijn keuze om niet ''de rentetruc van de heer Ulenbelt uit te halen''. Hij wees erop dat de rekenrente het afgelopen jaar alleen maar verder is gedaald.

Volgens Kamp zouden de dekkingsgraden van fondsen onterecht in een gunstiger daglicht komen te staan als enkel en alleen de rekenrente wordt aangepast.

Dan wordt er volgens hem nog altijd te weinig pensioen opgebouwd en worden risico's van de huidige problemen doorgeschoven naar volgende generaties.