AMSTERDAM – Terwijl grotere bedrijven vaker bereid zijn kredietrisico’s aan te gaan, vertoont het MKB wat dat betreft risicomijdend gedrag. Dat blijkt dinsdag uit de Betalingsbarometer van Atradius.

Vooral ondernemingen in de industrie maken voor hun exportverkopen gebruik van handelskrediet. Van alle verkopen die plaatsvinden op basis van krediet is iets meer dan 20 procent bestemd voor het buitenland.

Nederlandse bedrijven ontvangen gemiddeld na 34 dagen hun betalingen. Ruim een derde van de binnenlandse rekeningen wordt te laat betaald, dat geldt voor 37 procent van de buitenlandse facturen. Driekwart hiervan wordt alsnog voldaan, binnen dertig dagen na de vervaldatum.

Aanmaningsbeleid

Nederlandse bedrijven zijn minder vaak bereid tot verkopen op de pof dan gemiddeld het geval is in Europa. Bovendien geeft 41 procent aan de betalingsrisico’s zo klein mogelijk te houden door er een scherp aanmaningsbeleid op na te houden. Dit geldt voor slechts 33 procent van de Europese ondernemingen.

De helft van de Nederlandse ondernemingen hanteert een actief kredietbeheer. Kleinere bedrijven en bepaalde sectoren maken bovendien intensief gebruik van de diensten van incassobureaus. Ook beoordelen steeds meer bedrijven het kredietrisico en de kredietwaardigheid van de afnemer.

Een van de redenen om op krediet zaken te doen, is het in stand houden van klantrelaties. Daarnaast wordt het ingezet als verkoopinstrument en als bron van financiering.

Oninbare vorderingen

“Zorgelijk is dat een gebrek aan liquide middelen het vaakst wordt genoemd als oorzaak voor te late betaling. Dit resulteert in Nederland bij binnenlandse facturen in 1,8 procent en bij buitenlandse rekeningen in 1,7 procent oninbare vorderingen. Dit is een grote kostenpost voor ondernemers”, aldus algemeen directeur van Atradius Nederland Bert Bruning.

Andere redenen om niet op tijd te betalen zijn bijvoorbeeld een geschil over de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten en onjuiste informatie op de factuur.

Griekenland

Vooral bij ondernemingen in Zuid-Europese landen is zorgwekkend, volgens de kredietverzekeraar. In Griekenland moet 54 procent langer dan een maand wachten totdat de rekeningen zijn betaald.

In Italië geldt dat voor 43 procent van de bedrijven en in Spanje voor 39 procent. Een op de vijf Griekse bedrijven moet zelfs drie maanden wachten tot betalingen zijn voldaan.