AMSTERDAM – Sociale media vormen een groot risico voor bedrijven door de reputatieschade die zij kunnen opleveren. Ook kan vertrouwelijke informatie op straat komen te liggen via sites als Facebook en Twitter.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Federation of European Risk Management Associations (FERMA). Van de ondervraagde deskundigen geeft 50 procent aan dat reputatieschade een materieel risico vormt. Een op de vijf noemt het lekken van vertrouwelijke gegevens.

De deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd wat zij als de grootste cyberrisico’s zagen. Naast sociale media doken onder meer diefstal van klantinformatie en operationele IT-risico’s op.

De meeste organisaties (65 procent) hebben inmiddels een beleid voor hun werknemers als het aankomt op het gebruik van sociale media of zijn bezig richtlijnen te ontwikkelen.

“We moeten voorzichtig omspringen met de waardevolle informatie die we in huis hebben, de informatie die we gebruiken om geld te verdienen, die ons een voorsprong geeft ten opzichte van de concurrentie”, vindt FERMA-voorzitter Michel Dennery.