AMSTERDAM – Startups met een groot aandeel van relatief jonge werknemers groeien sneller. Bovendien hebben ze meer kans op het binnenhalen van durfkapitaal.

Dat blijkt uit recent onderzoek van de Amerikaanse Duke Universiteit, dat volgens een van de onderzoekers ook toepasbaar is op Europese bedrijven.

Gemiddeld is 45 procent van het personeel van een onderneming die tussen de een en vijf jaar bestaat onder de 35 jaar, terwijl 70 procent onder de 45 is.

In gevestigde bedrijven, die 20 jaar of meer bestaan, is daarentegen bijna de helft van de werknemers boven de 45 jaar en minder dan een derde onder de 35.

Risicobereidheid

Volgens het onderzoek beschikken jonge medewerkers over bepaalde vaardigheden en eigenschappen die hen bij uitstek geschikt en waardevol maken voor startups. Zo beschikken ze vaak over een grotere risicobereidheid en meer innovatievermogen.

Doordat jongere werknemers meer risico durven te lopen, zullen ze eerder riskante projecten en taken op zich durven nemen.

Bovendien zijn ze recenter afgestudeerd, waardoor hun vaardigheden actueler zijn. Hierdoor komen ze sneller met innovatieve ideeën op de proppen en zijn ze beter in staat zich aan te passen aan een nieuwe en veranderende omgeving.

Salaris

Om de gewilde jongere werknemers binnen de deur te krijgen, zijn startups bereid diep in de buidel te tasten.

Jongeren krijgen bij beginnende ondernemingen meer salaris dan bij oudere bedrijven. Bovendien is de salariskloof tussen ouder en jonger personeel binnen startups kleiner dan bij gevestigde ondernemingen.

Productiever

Jongere werknemers zullen eerder bij nieuwe bedrijven gaan werken als die actief zijn in een industrie waar veel investeringsmogelijkheden zijn. “Dit sluit aan bij het idee dat jongere werknemers graag bij ondernemingen werken waar ze productiever kunnen zijn, bij kunnen dragen aan een snelle groei en meer salaris kunnen krijgen”, aldus de onderzoekers.

De aanwezigheid van een jonge beroepsbevolking binnen een bepaalde regio, blijkt de aanwas van nieuwe ondernemingen te stimuleren.

“Onze analyse laat zien dat jongere werknemers een belangrijk ingrediënt vormen voor de creatie en groei van startups”, zo concluderen de onderzoekers.