AMSTERDAM - Terwijl de overheid de financiële kraan langzaam dichtdraait voor non-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoeken bedrijven steeds vaker een partner om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.

“Het wordt een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie”, zegt Chantal Inen, medewerker van de in ‘partnerships’ gespecialiseerde organisatie Behold. “We gaan van doneren, naar investeren. Strategisch samenwerken, in plaats van enkel geld geven.”

Een bekend voorbeeld van een samenwerking tussen bedrijfsleven en ngo’s is die tussen KLM en het Wereld Natuur Fonds, bedoeld om het gebruik van biobrandstoffen een zetje te geven. En bijvoorbeeld de samenwerking die Unilever sloot met ngo’s in India, waarbij kleine ondernemers worden geholpen om zeep te verkopen, waarbij ze tegelijk de hygiëne in het land bevorderen.

Kritisch

Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven zelf worden kritischer als het aankomt op het uitgeven van geld, vertelt Inen. “De mvo-afdeling en marketing-afdeling van een bedrijf verwachten vaker dat er een tastbaar resultaat uit de samenwerking komt.” Bij ngo’s heeft deze houding tot gevolg dat er meer ondernemerschap wordt vereist.

Het Partnerships Resource Centre, een afdeling van de Erasmus Universiteit, onderzocht recentelijk de partnerschapsstrategieën van negentig Nederlandse ngo’s met een omzet van meer dan 1,5 miljoen euro. In 2008 bleken die organisaties gezamenlijk 317 individuele partnerschappen met bedrijven of overheid te hebben gesloten.

De samenwerkingen blijken zich meestal te richten op de thema’s armoede, milieu en gezondheid. “Sindsdien zijn daar nog vele partnerschappen bijgekomen”, aldus de onderzoekers vorige maand.

Campagne

Chantal Inen lanceert woensdag de campagne 11Partnersin2011, bedoeld om succesvolle samenwerkingen tussen bedrijven en ngo’s te promoten. Ze ziet dat veel jonge talentvolle medewerkers hier graag aan meewerken.

“Als medewerkers het idee hebben dat een bedrijf iets bijdraagt aan het milieu of de samenleving, dan zijn ze gemotiveerder om hun best te doen voor het bedrijf. Dat kun je vertalen naar de bedrijfsresultaten”, aldus Inen.

Nu de wereld transparanter wordt, verandert het mvo-beleid van veel bedrijven in ‘issue-management’ naar een onderdeel van de bedrijfsvoering. Inen: “Partnerships zijn een middel om gezamenlijke doelen te halen, maar ook voor de successen van individuele partijen. Over tien jaar zijn partnerships gewoon geïntegreerd in het bedrijfsleven.”

Verkiezing

De campagne van Behold wordt ondersteund door het Ministerie van Buitelandse Zaken en het Partnerships Resource Centre. NUzakelijk.nl is mediapartner van het evenement, dat erom draait de 11 meestbelovende partnerships te kiezen en die vervolgens verder op weg te helpen.

Wereldwijd werken inmiddels 90 procent van alle multinationals samen met ngo’s. “Helaas mislukt het grootste deel”, zegt Inen. “Vanwege cultuurverschillen, omdat problemen niet goed worden geanalyseerd, of omdat er geen heldere doelstellingen en verwachtingen zijn.

Ze heeft daarom ter afsluiting nog wat tips voor een succesvol partnership: “Maak duidelijk waarom je elkaar écht nodig hebt en let op zinvolle, realistische verwachtingen. Stel verder heldere doelen, en formuleer wanneer je succesvol bent. Tot slot, en dit is de meest gemaakte fout, communiceer niet over je partnership voordat je tastbare resultaten heb behaald."