AMSTERDAM - De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ (VKB) is met twee jaar verlengd.

Hierdoor kunnen kleine ondernemers ook in 2012 en 2013 bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen.

Er is voor beide jaren een budget van ruim vijf miljoen euro beschikbaar. De VKB wordt namens het ministerie van Justitie uitgevoerd door Agentschap NL.

Beveiligd

De regeling is bedoeld voor kleine ondernemers. Ondernemers kunnen financiële ondersteuning krijgen om te laten onderzoeken hoe hun bedrijf is beveiligd tegen criminaliteit, zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Daarvoor kunnen ze een onafhankelijke veiligheidsscan voor hun bedrijf laten uitvoeren.

Na het uitvoeren van de veiligheidsscan beslist de ondernemer welke maatregelen er moeten worden getroffen. De overheid financiert 50 procent van de gemaakte kosten, tot een maximum van 1.000 euro in totaal.