DEN HAAG - Van alle leden van de raad van commissarissen van de vier grootste banken en vier grootste verzekeraars wordt al snel de deskundigheid getoetst.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) deed die toezegging maandag tijdens een debat over een omvangrijk pakket maatregelen om het toezicht en de bestuurscultuur in de financiële sector te verbeteren.

Naar verwachting gaan de nieuwe regels per 1 januari gelden. De Jager wil dat de zittende commissarissen van de grootste banken en verzekeraars binnen een half jaar onderworpen zijn aan een deskundigheidstoets.

De Jager heeft een toets van deskundigheid al opgenomen in zijn plannen. Zittende commissarissen komen daarin tot teleurstelling van een deel van de Kamer pas met zo'n toets in aanraking als een herbenoeming in aantocht is.

Kamerleden drongen maandag aan op meer tempo. Volgens De Jager is het echter ondoenlijk om alle zittende commissarissen meteen te toetsen op deskundigheid. Hij wees erop dat zij wel allemaal al te maken krijgen met een toets van betrouwbaarheid.