AMSTERDAM - Vorig jaar hebben 20.000 mensen een beroepsziekte opgelopen. Dat komt neer op 260 nieuwe gevallen per 100.000 werkenden. Dat schat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), dat hier maandag een rapport over publiceerde.

De meest voorkomende aandoeningen zijn van psychische aard. Tweede in de rij zijn aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat dan om klachten die te maken hebben met een verkeerde houding op de werkvloer of overbelasting, bijvoorbeeld rugklachten of een tenniselleboog.

Daarna volgen problemen met het gehoor, huid- en infectieziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en neurologische aandoeningen.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De gegevens zijn afkomstig van de NCvB. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma