DEN HAAG - Stagnatie van de wereldhandel, achterblijvende consumentenbestedingen en de invloed van de schuldencrisis zorgen ervoor dat de stemming onder ondernemers in de industrie in oktober is verslechterd.

Volgens het CBS daalde het cijfer dat het producentenvertrouwen aangeeft, van min 0,5 in september naar min 3,2 in oktober. De vertrouwensindicator kwam daarmee uit op hetzelfde niveau als in augustus.

''Ten eerste is de wereldhandel in een lagere versnelling geraakt", aldus een woordvoerder van het CBS. ''Daarbij wachten consumenten met het doen van aankopen en speelt de schuldencrisis het vertrouwen parten."

Orderpositie

Zowel over de orderpositie als over de toekomstige productie waren de ondernemers veel somberder dan in september. Het oordeel over de voorraden verslechterde ook, maar in mindere mate.

Het aantal ondernemers dat verwacht de personeelsomvang de komende 3 maanden uit te breiden was in oktober voor de 4e maand op rij kleiner dan het aantal dat verwacht het personeelsbestand in te krimpen. In deze periode is de groep die een krimp voorziet steeds iets groter geworden.

Consumenten

Het CBS ontkent dat het dalende vertrouwen van consumenten van invloed is op dat van producenten. ''Beide markten zijn van andere zaken afhankelijk", aldus de zegsman.

''Consumenten zijn gebaat bij koopkracht en werkgelegenheid, terwijl producenten meer afhankelijk zijn van export. Uiteraard kan het één het andere in bepaalde mate beïnvloeden. Maar het is niet zo dat de twee hand in hand gaan."

Een gunstige uitkomst van de EU-top over de bestrijding van de crisis aankomende woensdag kan volgens het CBS gevolgen kan hebben voor de vertrouwensindicator. Hoeveel dat is, is echter niet duidelijk. ''Het producentenvertrouwen is van veel factoren afhankelijk. De komende EU-top is er daar zeker één van."