AMSTERDAM - Slechte arbeidsomstandigheden vormen een relatief kleine schadepost voor bedrijven. Dat concludeert de Universiteit van Amsterdam op basis van onderzoek.

In het geval schade ontstaat door slechte arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf (door beroepsziekten, arbeidsongevallen of ongewenst bedrag) kan de schade op de werkgever worden verhaald. Daarbij kan de Arbeidsinspectie besluiten een boete op te leggen. Vaak komen deze kosten bovenop de kosten die een werkgever al maakt doordat hij bij ziekte zijn werknemers moet doorbetalen.

Jaarlijks vinden minimaal 400.000 incidenten plaats, waarvan ruim de helft bestaat uit arbeidsongevallen en ongeveer 160.000 gevallen ongewenst gedrag betreffen.

Vergoedingen

In twee procent van de gevallen wordt een schadeclaim gehonoreerd, met een gemiddelde vergoeding van 8.610 euro. De Arbeidsinspectie legt jaarlijks gemiddeld 2.400 boetes op van gemiddeld 2.752 euro per boete

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken. Tot nu toe bestond geen inzicht in de kosten die werkgevers hebben als gevolg van deze arbeidsgerelateerde schade.

De onderzoekers onderzochten de werkgeverskosten over een periode van 6 jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 6000 ondernemingen.