TOKIO - De economische problemen in Europa en de Verenigde Staten vergroten de risico's voor de economische groei in Azië. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een donderdag gepresenteerd rapport over de regio.

Het IMF voorspelt nog altijd een stevige economische groei voor Azië. De kans op een tegenvallende groei is daarbij echter groter dan de kans op meevallers.

''Een escalatie van de financiële onrust in de eurozone en een sterker dan verwachte groeivertraging in de VS zouden duidelijke economische en financiële gevolgen hebben voor Azië'', aldus het fonds.

Het IMF roept Aziatische landen daarom op tot een verdergaande verandering van het economisch beleid. De snelgroeiende landen moeten daarbij de eigen markt sterker ontwikkelen, zodat ze minder afhankelijk worden van de export.