AMSTERDAM - "We zien een trend ontstaan. In mijn ogen is het een evolutie, mogelijk een revolutie", aldus Hans Timmerman, Chief Technology Officer bij EMC Nederland, donderdag bij een bijeenkomst over 'Big Data'.

'Big Data' is de term die gebruikt wordt voor de enorme hoeveelheden data die aanwezig zijn en blijven groeien. Huidige systemen zijn niet toereikend om alle informatie uit de data te halen. Nieuwe technieken en het combineren van verschillende data kunnen allerlei nieuwe informatie opleveren.

Deze nieuwe informatie kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van een bedrijfsstrategie of kan een meerwaarde bieden aan klanten ten opzichte van de concurrentie.

"Huidige systemen geven antwoord op vragen van vroeger. Big Data kan ons antwoord geven op toekomstige vragen", aldus Harrie Vollaard, manager innovatie bij de Rabobank. "Big Data is the next big thing, na mobiele toepassingen en social media."

Onontgonnen gebied

De mogelijkheden zijn nog niet helemaal duidelijk. "We creëren een heelal aan data, waar we als een astronaut doorheen willen gaan om nieuwe conclusies te trekken. Het is onontgonnen gebied," schetst Timmerman.

Ook bij de Rabobank weten ze nog niet hoe groot Big Data gaat worden. "Het staat nog enorm in de kinderschoenen. We gaan nu met een paar ideeën aan de slag op het gebied van risicoanalyse en fraudedetectie, maar ook voor marketing. Over anderhalf jaar kijken we wat het meest zinvol is geweest.'

"Ik kan me voorstellen dat we in de verre toekomst een nieuw business model ontwikkelen door het verkopen van data."

Problemen

Een kritisch punt is privacy. Zolang het inleveren van een stukje privacy toegevoegde waarde oplevert, verwachten de heren weinig problemen. Als voorbeelden worden niet alleen beveiligingscamera's genoemd, maar ook Facebook en Picasa.

Eventuele wetgeving vormt wel een probleem. "Data is niet beperkt tot een bepaalde geografie", legt Eric van Gend uit, werkzaam bij fabrikant van netwerksystemen Brocade.

MKB

Vollaard ziet kansen voor het MKB dat ook met behulp van data beter kan inspelen op de markt. "Je onderscheidt je van je concurrenten door gegevens van klanten te combineren met andere data."

Van Gend bevestigt dit beeld. "Het MKB kan met behulp van data marktonderzoek doen, wat anders misschien niet haalbaar is. Met die informatie kunnen ze vervolgens hun bedrijf verbeteren."

Maar volgens Vollaard is het nog niet zo ver en zullen ondernemingen eerder op andere gebieden investeren. "Veel kleine bedrijven moeten de stap nog maken van een website naar mobiele toepassingen. En ook op het gebied van social media liggen kansen die het MKB nog niet volledig benut."