AMSTERDAM - Vakcentrale FNV heeft Herman Wijffels en Han Noten aangesteld als ''verkenners'' die de weg moeten plaveien voor de commissie van goede diensten. Deze commissie moet een oplossing vinden voor de verdeeldheid binnen de vakcentrale.

De verkenners brengen in kaart onder welke voorwaarden de commissie zo goed mogelijk kan functioneren en buigen zich over de samenstelling en de opdracht van de commissie. En zij onderzoeken ''wat ervoor nodig is om het onderling vertrouwen te herstellen''.

De verkenners is gevraagd om hierover advies uit te brengen aan de Federatieraad van de FNV.

De FNV heeft besloten niet één maar twee verkenners te vragen, vanwege het ''vele werk dat in kort tijdsbestek moet gebeuren''. Bovendien beschikken zij samen over een ''brede blik op de vakbond''.

Diepe wonden

De hele discussie over het pensioenakkoord heeft zulke diepe wonden geslagen in de FNV, dat ruim 2 weken geleden werd besloten tot oprichting van een commissie van goede diensten.

Dat gebeurde op de dag dat een meerderheid van de aangesloten bonden instemde met het pensioenakkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni waren overeengekomen. Maar de twee grootste bonden, Abvakabo en Bondgenoten, stemden tegen en zegden ook het vertrouwen op in FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Omdat ook de samenstelling van de commissie tot meningsverschillen leidde, moeten nu eerst de verkenners aan de slag.