DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) voelt er vooralsnog niks voor om de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) langer op 350.000 euro te houden. Het CDA en de PVV in de Kamer hadden daarom gevraagd.

De NHG-grens werd in 2009 tijdelijk - tot eind dit jaar - verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro.

De Jager stelde donderdag dat op dit moment 80 procent van de hypotheken onder de NHG-grens valt en dat dit marktverstorend werkt. Bovendien is het totale garantiebedrag opgelopen tot 132 miljard euro. ''De schatkist kan dus voor grote bedragen worden aangesproken'', zei De Jager.

Overheidsrol

Hij ziet geen noodzaak voor ''zo'n grote overheidsrol op de markt''. Hij zegde wel een onderzoek toe naar de voor- en nadelen van de tijdelijke verhoging van de NHG-grens.

Het beroep op de garantie nam in de eerste drie kwartalen van het jaar sterk toe, bleek deze week. In totaal ging het om 1400 aanvragen na een gedwongen verkoop met verlies, ten opzichte van 981 huishoudens in dezelfde periode een jaar terug.