Dat zou je wel denken, maar de praktijk wijst ook nogal eens anders uit. Vreemd eigenlijk, want als je een beetje probeert op te letten in het leven en te leren van je fouten, zouden je hersenen toch zoveel kennis moeten bevatten dat je steeds wijzer op zaken gaat reageren.

Door Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger

Maar wat nu als je niet wilt leren en bijvoorbeeld je eigenwijsheid je in de weg staat. Daarmee niet gezegd dat eigenwijs zijn per definitie slecht is.

Echter, als je voldoende intelligentie hebt weet je ook wanneer het goed is vast te houden aan iets of te leren van de situatie en dit in te passen. Ligt het dan aan het intelligentieniveau of betreft het mensen die nooit in de thuissituatie gestimuleerd zijn de horizon te verbreden?

Jong

Hoe dan ook, vragen genoeg in hoeverre wijsheid al of niet met de jaren komt of dat je wellicht al jong wijs kunt zijn. Want dat kan natuurlijk ook.

Zo leerde ik in één van mijn managementfuncties een jonge vrouw kennen die als “broekie” net voor mij begonnen was als medewerker van die afdeling. De afdeling bestond uit mensen van alle leeftijden, van de schoolverlater tot de bijna pensioengerechtigde leeftijd.

Ik moest het bedrijfsonderdeel reorganiseren en de mensen die er al lang zaten waren een beetje vergroeid met het meubilair en de procedures. Dat is op zich niet zo vreemd, maar wat al wel snel opviel was de halsstarrigheid van met name de groep ouderen. Zij vonden de veranderingen niets, maar zeker de open geest van de jonge dame werd niet op prijs gesteld.

Onbevangen

Behalve dat ze als jong en nieuw nogal onbevangen was, viel me op dat ze een scherpe observering en een bewonderenswaardige mensenkennis had. Maar zeker zo belangrijk, haar opmerkingen waren to the point en weloverwogen.

Aan haar betoog waarom ze vond dat iets anders kon, had ze een perfecte redenering ten grondslag liggen. Had ze weloverwogen de mensen geanalyseerd en bracht ze het op een dusdanige manier dat degenen die klaar stonden om die emmer met stront over dat broekie heen te gooien, die emmer zo ongeveer over zichzelf gooiden.

Want er moest natuurlijk tegengas gegeven worden, maar het was ongenuanceerd en grof, volledig gestoeld op emotie en zeker voor volwassen mensen nogal kinderachtig.

Tegenstelling

Voor mij vormden de oudere mensen die veel hadden meegemaakt, genoeg tijd hadden om goed over zaken na te denken en veel levenswijsheid zouden moeten hebben, een schril contrast met het jonge onervaren meisje dat recht uit de HBO-schoolbanken mijn afdeling binnen was gestapt en zich wijs ontplooide.

Ik heb innerlijk hard gelachen en mijn bewondering voor haar woordkeus, haar invoelingsvermogen en haar wijsheid altijd bij me gedragen. Toen ik na vele jaren in een vergelijkbare situatie terecht kwam, moest ik weer aan haar denken. Inmiddels heeft Artsen zonder grenzen haar “ingepikt” maar ik ben er zeker van dat ze ook daar veel goeds zal doen.

Dus of wijsheid altijd met de jaren komt waag ik te betwijfelen, zelf doe ik mijn uiterste best. Ik hoop dat ik enig moment in de spiegel kan kijken en het kan bevestigen.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn de oprichters van Stichting Legatio. Zij ondersteunen ondernemers met de bedrijfsvoering van hun onderneming en/of hun persoonlijke ontwikkeling en worden hierbij ondersteund door een professioneel team. Legatio is ook te vinden op Twitter.