DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil aanzienlijk minder product- en bedrijfschappen, die ook nog eens minder taken krijgen. Er moet één backoffice komen voor de organisatie van gezamenlijke diensten van de schappen, zoals de administratie en ict.

Dat staat in een plan van Kamp, waarin hij woensdag aankondigt dat het stelsel van de huidige 6 bedrijfschappen en 11 productschappen ''op de schop'' gaat. Schappen moeten zich beperken tot wat van ''voldoende publiek belang'' is, zoals het bevorderen van diergezondheid en voedselveiligheid, en niet meer aan productpromotie doen.

Ongeveer 400.000 ondernemingen met 2 miljoen werknemers hebben te maken met de schappen, vooral in de land- en tuinbouw. De organisaties liggen al jaren onder vuur. Ondernemers klagen dat ze verplicht zijn te betalen, terwijl ze geen rechtstreekse invloed hebben op de gang van zaken en wel allerlei regels opgelegd krijgen.

Wetswijziging

Het kabinet streeft ernaar eind 2012 een wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen. De VVD ijvert al lang voor opheffing van de schappen, maar regeringspartner CDA meent dat de organisaties onmisbare taken uitvoeren. Op verzoek van de Kamer is nu bekeken welke taken onmisbaar zijn en of deze zonder schappen volbracht kunnen worden.

Kamp stelt vast dat op drie terreinen publieke taken het beste voortgezet kunnen worden in nauwe samenwerking met ondernemers. Het einddoel kan volgens de VVD'er zijn dat alle schappen opgaan in één huis met diverse kamers voor de taken.

Overheidstaken

Daarbij gaat het ten eerste om medebewind bij uitvoering van overheidstaken, zoals registratie van Nederlandse wijn, de regeling schoolfruit en het Europese CO-2 handelssysteem. Ten tweede: maatregelen voor plant- en diergezondheid. Ten derde: maatregelen voor voedselveiligheid en gezondheid.

Heffingen voor ondernemers moeten ook omlaag door het beperken van taken. Een branche moet zelf geld steken in een campagne als 'kip, het meest veelzijdige stukje vlees' en niet de overheid, meent Kamp: ''Waarom kip en geen varken en waarom geen tofu?''.