DEN HAAG - Mensen die in de horeca werkzaam zijn, melden zich het minst vaak ziek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die maandag bekend werden.

In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het ziekteverzuim van werknemers in de horeca uit op 2,5 procent. Het landelijk gemiddelde is 4,1 procent.

De bedrijfstakken met het meeste verzuim zijn met 5,1 procent het openbaar bestuur, het onderwijs en de industrie. Ook in de gezondheidszorg lag het verzuim met 5,0 procent relatief hoog.