PARIJS - Frankrijk handhaaft de doelstellingen voor de economische groei, het begrotingstekort en de schuldenlast. Dat bleek woensdag uit de begroting voor 2012.

Alles is erop gericht het begrotingstekort terug te dringen van 5,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar naar 4,5 procent volgend jaar. In 2013 moet een verdere daling naar 3 procent zijn gerealiseerd, gevolgd door 2 procent in 2014 en 1 procent in 2015.

De Franse economie zal zowel dit jaar als in 2012 met 1,75 procent groeien, zoals al eerder werd voorspeld. In de jaren 2013 tot en met 2015 loopt de groei op naar 2 procent per jaar.

Die doelstelling gaat hand in hand met een geleidelijke verlaging van de schuldenlast van 87,4 procent van het bbp eind 2012 naar 84,1 procent in 2015.