AMSTERDAM - Het huidige voorstel voor de Aanbestedingswet biedt kleine ondernemers onvoldoende toegang tot overheidsopdrachten. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en MKB-Infra in het Financieele Dagblad.

Momenteel komen kleinere ondernemers soms niet in aanmerking voor een overheidsopdracht doordat de eisen die worden gesteld voor hen onhaalbaar zijn. Die eisen kunnen betrekking hebben op ervaring en omzet.

Om deze drempels voor het mkb tegen te gaan, heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de nieuwe Aanbestedingswet de regel opgenomen ‘dat eisen proportioneel moeten zijn’.

Vrijwillige gids

Wat precies moet worden verstaan onder ‘redelijke eisen’ wordt vastgelegd in een gids die opdrachtgevers vrijwillig ter hand kunnen nemen. De ondernemersorganisaties zouden liever zien dat de gids verplicht wordt gesteld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet daar echter geen heil in. De organisatie vreest voor ‘juridisering’ en ‘krampachtigheid’.

Openbare aanbesteding

Daarnaast willen ondernemersorganisaties dat opdrachten tot de waarde van 1,5 miljoen euro en leveringen en diensten die niet onder Europese drempels vallen, verplicht niet openbaar mogen worden aanbesteed.

Om kosten te besparen zouden overheden kunnen volstaan met het aanvragen van slechts enkele offertes, zoals ook de gids voorstelt.

VNG vindt daarentegen dat in tijden van bezuinigingen een overheid moet kunnen kiezen voor ‘maximale concurrentie’.