AMSTERDAM - Nederlandse banken zijn weinig transparant. Consumenten krijgen nauwelijks inkijk in de rol die een bank speelt in maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt uit een rapport van de Eerlijke Bankwijzer.

Volgens het rapport houden de meeste Nederlandse banken een groot deel van hun investeringen geheim. Daardoor kunnen consumenten moeilijk controleren of hun bank investeert in bedrijven die betrokken zijn bij milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden of omstreden wapenleveranties.

Van de elf onderzochte banken kregen er acht een onvoldoende voor openheid. Alleen ASN Banks (goed), Triodos (goed) en AEGON (matig), scoorden een voldoende. Het slechtst kwamen ABN AMRO en NIBC uit de bus.

Consumenten

Het gebrek aan transparantie staat in schril contrast met de groeiende vraag van consumenten naar de rol die banken spelen in maatschappelijke vraagstukken. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat bankmedewerkers steeds vaker kritische vragen krijgen, maar daar vaak geen antwoord op hebben.

De Eerlijke Bankwijzer raadt banken aan de namen te publiceren van bedrijven en overheden waarin zij investeren. Ook geeft ze aanbevelingen aan andere spelers zoals De Nederlandsche Bank, AFM en accountants.

NvB

Woordvoerder Peter Ras: “Transparantie is het basisprincipe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is spijtig dat veel banken de groeiende en gerechtvaardigde roep om transparantie over hun investeringen domweg negeren.”

De Nederlandse Vereniging van Banken durft nog geen uitspraken te doen over het onderzoek. “We moeten eerst onze leden raadplegen.”